Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla | Bezbariérové vozidlo

Každý chápe, že ani imobilná osoba nemôže už navždy ostať zavretá medzi štyrmi stenami bytu alebo domu. Práve naopak, pre hendikepovanú osobu je obzvlášť dôležité, aby nestratila kontakt so svetom, nehovoriac o tom, že musí častokrát navštevovať lekára, nemocnicu alebo rehabilitačné cvičenia.

Najpohodlnejší (a niekedy nevyhnutný) presun je, samozrejme, autom (bezbariérové vozidlo) . Niekedy je auto potrebné pre imobilné osoby upraviť, aby mohli toto vozidlo ovládať, prípadne aby sa boli umožnené alebo zjednodušené jednotlivé úkony, súvisiace s prepravou hendikepovanej osoby, napríklad presadanie z invalidného vozíka alebo nakladanie invalidného vozíka do auta. Práve na takéto úpravy môže poslúžiť peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, ktorý poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Kedy je peňažný príspevok poskytnutý?

Rovnako ako pri ostatných príspevkoch od Ministerstva, aj tu je najprv vypracovaný komplexný posudok, ktorý posúdi nárok žiadateľa na finančnú pomoc. Tento posudok musí dokázať, že postihnutá osoba je odkázaná na prepravu osobným motorový vozidlom, a zároveň, že toto vozidlo nevyhnutne potrebuje úpravu.

Je však nevyhnutné spĺňať viacero podmienok. V prvom rade je to neschopnosť premiestniť sa k vozidlu verejnej dopravy, neschopnosť doňho nastúpiť alebo vystúpiť, či dokonca kvôli závažným zdravotným problémom zvládnuť jazdu v ňom.

 

Ako získať príspevok na úpravy vozidiel pre ŤZP?

Prvým krokom je podanie písomnej žiadosti na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak to nie je možné urobiť osobne, využite možnosť podať túto žiadosť elektronicky. Nezabudnite, že žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

Ešte predtým, ako budete mať vlastné auto pre imobilných, musí prebehnúť konanie o žiadosti, čo v preklade do bežnej reči znamená, že niekto rozhodne, či príspevok dostanete, alebo nie. Podkladom pre toto rozhodnutie je už spomínaný komplexný posudok. Obe tieto fázy majú zákonom stanovenú časovú lehotu – komplexný posudok musí byť vyhotovený do 60 dní, následné rozhodnutie do 30. To znamená, že peniaze na úpravu vozidla pre ŤZP by ste mali mať do 90 dní odo dňa podania žiadosti.

 

Výška príspevku na úpravu vozidla (bezbariérové vozidlo)

Výška peňažného príspevku je zhora ohraničená na 6 638,79 €. Je možné ho poskytnúť aj viackrát, výsledný súčet poskytnutých príspevkov však počas siedmich rokov nesmie presiahnuť vyššie spomenutú sumu. Konečná suma, ktorá vám v prípade kladného rozhodnutia pristane na účte, je vypočítaná na základe percentuálnej sadzby. Tu sa berie do úvahy aj cena úpravy vozidla a, samozrejme, aj príjem osoby s postihnutím.

 

Potrebujete pomôcť s vybavením štátneho príspevku na bezbariérovú úpravu vášho vozidla?

Kontaktujte nás na bezplatnej infolinke: 0800 199 060 a my vám radi pomôžeme.

 


    Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

    „Spoločnosť VELCON spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás prostredníctvom mailu, prípadne pri uvedení telefónneho čísla, telefonicky. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@velcon.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.“

    Share: